Onze varkens worden volgens eerlijk concept gehouden onder toeziend oog van de monniken.

Onze varkens worden volgens eerlijk concept gehouden onder toeziend oog van de monniken waarbij wordt voldaan aan de belangrijkste keurmerken.
Samen met de abdij is in goed overleg de juiste balans gevonden tussen respect voor de natuur en economisch rendement. Dit respect komt niet alleen tot uiting in dierenwelzijn, maar ook in de vorm van respect voor het milieu, respect voor de kloostergemeenschap en respect voor de consument en zijn smaak.

Als één van deze aspecten in onbalans raakt binnen het Livarconcept doet dat afbreuk aan de duurzaamheid van het totale concept. Samen wordt er voor gewaakt dat dit nooit in onbalans kan komen.