Abdij Lilbosch

Onze broeders van de Abdij, delen graag hun verhaal over de samenwerking met Livar en hun speciale levenswijze:


''Wij, de monniken van Abdij Lilbosch in Echt, trachten, zoals alle Trappistenmonniken en -monialen, de essentie van het leven puur en onverbloemd te beleven. Alleen zo wordt de diepste karakteristiek van de mens geheel vrij gelegd: dat de mens op het geheim van God betrokken is. Dat doorstraalt niet alleen de uren van ons gemeenschappelijk en persoonlijk gebed en onze meditatie, maar héél ons monnikenleven, tot in onze arbeid toe. Alle eeuwen door hebben monniken willen leven van de opbrengst van hun eigen handenarbeid, maar daarbij hebben ze wel naar vormen van arbeid gezocht die passen bij hun levenshouding. Wij kiezen in Abdij Lilbosch in overeenstemming en continuïteit met de eeuwenoude monnikentraditie bewust voor landbouw en veeteelt als onze monastieke arbeid. De respectvolle omgang met de dieren, de afhankelijkheid van het weer, de stilte van de natuur, het organisch en existentieel verband tussen aarde en nederigheid en het gehoorzaam ruimte geven aan de eigen aard en schoonheid van plant en dier. Het zijn alle voor ons zowel voorwaarden als kansen om de arbeid van de monnik te laten worden tot echt monnikenwerk.''

''Het landbouwbedrijf van Abdij Lilbosch bestaat hoofdzakelijk uit akkerbouw met daarnaast enkele kleinschalige neventakken, waaronder onze varkenshouderij. Enkele jaren geleden bleek het steeds moeilijker om op monnikenwijze varkens te houden. In die periode diende zich de mogelijkheid aan om samen te gaan werken met Livar. Met volledig behoud van ons eigen concept en onze waarden heeft Livar onze varkenshouderij toen opgenomen in haar onderneming en daaraan vooral verwaarding van hoog gehalte en marketing toegevoegd. Dankzij deze samenwerking hebben wij onze varkenshouderij kunnen behouden voor de Abdij. Mede omdat de samenwerking vanuit Livar steeds zeer zorgvuldig en respectvol is opgepakt, is de Abdij vanaf 2007 aandeelhouder van Livar geworden.''

''Onze Abdij en Livar hebben in goed overleg de juiste balans gevonden tussen respect voor de natuur en economisch rendement. Dit respect komt niet alleen tot uiting in dierenwelzijn, maar ook in de vorm van respect voor het milieu, respect voor de kloostergemeenschap en respect voor de consument en zijn smaak. Als één van deze aspecten in onbalans raakt binnen het Livarconcept doet dat afbreuk aan de duurzaamheid van het totale concept.''
 
''Doordat een groeiende markt meer Livarvarkens vroeg dan wij binnen onze beperkte kloostermuren op een verantwoorde manier konden grootbrengen, is besloten om ook op andere locaties Livarvarkens te houden zonder daarbij ook maar enige afbreuk te doen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Livar.''

''Sinds 2007 heeft de Abdij formeel de taak binnen Livar op zich genomen om toezicht te houden op de ethische, morele en maatschappelijke aspecten van de Livarvarkenshouderij.''
''Vanaf de weg langs onze abdij heeft men een vrije blik op een gedeelte van onze varkens in hun buitenverblijf.

Klik hier voor de livestream op deze boerderij.